Utstillingsresultater

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

UtstillingsresultaterHer har du som medlem mulighet til å skryte litt av oppnådde resultater!

Send inn resultater og bilder til webmaster pr.  epost.


Premiedefinisjoner:

CK/CERT: Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet.

Excellent: Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkete kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very good: Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen gis kun til hund av meget god kvalitet.

Good: Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient: Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakterisktiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.Resultater fra 2017:


Norsk kennel klub, Kristiansand 18.03.17. Dommer: Göran Bodegård.

NO32753/11 Starlight express, Anja G. Corneliussen. Exc CHK 1.CHKK, Cert, CK, 1BHK, BIR, CACIB.

NO46007/16 Lotte av Røvær, Håmund Brochmann. G. JK.


Vindelen, Sverige.25.03.17. Dommer: Ulrika Pettersson Lindgren.

NO45820/16 Geitmyras Ella, Marcus Nyström. Ecx,BIR, BIG 4.


Hedmark Harehundklubb 01.04.17. Dommer Bjørn Roald.

NO45821/16 Geitmyras Luna, Cecilie Fuhr. G. JK.


Norsk Harehundklubb 29.04.17. Dommer: Elisabeth Aune Moseby.

NO45819/16 Geitmyras Alma, Caroline Backman/Joakim Larsen. VG.JK, 1.JKK

NO43628/14 Tio, Bekim Sekiraqa. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BHK, BIR, 2BIS.


Sørlandet Harehundklubb 30.04.17. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR


Romerike Harehundklubb 06.05.18. Dommer: Arnstein Hagen.

NO55628/14 Silva, Knut Johan Hoel. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BTK, BIR, 4BIS.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc BK, 1.BKK, CK, 1.BHK, BIM.

NO45816/16 Geitmyras Reodor, Kjetil Engebretsen. VG JK, 1.JKK.


Gudbrandsdal Harehundklubb 07.05.17. Dommer: Anne-Marit Olsen.

NO50384/15 Sara, Jan-Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR.


Hedmark Harehundklubb 20.05.17. Dommer: Niels Brandstrup.

NO50678/15 Slevika´s Zorro, Morten og Rune Strøm. Exc UK, 1.UKK, CK, 1BHK, BIR, BIS4.

NO45819/16 Geitmyra´s Alma, Caroline Backman/Joakim Larsen. VG JK, 1.JKK.

NO50386/15 Lisa II, Lars M Snopestad. VG UK, 2.UKK.

NO50683/15 Melbytoppen´s Raya, Per Engen. VG UK. 1.UKK.

NO43631/14 Tesla, Inger Randi I Kleven. VG AK, 2.AKK.

NO49674/10 Gaia, Inger Randi I Kleven. Ecx AK, 1.AKK.

NO50384/15 Sara, Jan-Willy Halvorsen. Ecx BK, 1BKK.


Lycksele, Sverige 25.05.17

NO45820/16 Geitmyras Ella, Marcus Nyström. Exc, CK, BIR.


Østfold Harehundklubb 28.05.17. Dommer John Smedbakken.

NO50678/15 Slevika´s Zorro, Morten og Rune Strøm. Exc UK, 1.UKK, CK, 1.BHK, BIR, BIS.


Vestlandets Harehundklubb 04.06.17. Dommer Lars Omdal.

NO33381/11 Frodes Lissie, Thorleif Thorsen. Exc AK, 1AKK.

NO46006/16 Elsa av Røvær, Thorleif Thorsen. Exc JK, 1JKK.


Vestfold Harehundklubb 04.06.17. Dommer Bjørn Roald.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK.


Gumboda, Sverige 01.07.17.

NO45820/16 Geitmyra´s Ella, Marcus Nyström. Ecx, CK, BIR.


Østerdals harehundklubb 08.07.17. Dommer Per Harald Sivesind.

NO45817/16 Geitmyra´s Halltor, Lars Helge Mølslett. Exc JK, CK, BIR.


Båstad GFF 06.08.17. Dommer Eva Jönsson.

NO43633/14 Inga, Raymond og Synne Bråten. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BTK, BIM.

NO43893/13 Storm, Roy-Steinar Larsen. Exc AK, 1AAK, CK, 1.BHK, BIR.

NO50680/15 Ludo, Tore Jansen. G AK.

NO52292/11 Storm, Birger Grønstad. VG BK, 1.BKK.


Aust-agder harehundklubb 12.08.17. Dommer Jan Myrvold.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIM. Norsk utstillings champion.

NO52336/11 Boris, Jan Willy Halvorsen. Exc CHK, 1.CHKK, CK, 1.BHK, BIR.


Norges jeger og fiskeforbund, Prestøya. 12.08.17. Dommer Trygve Heyerdahl.

NO52339/11 Pan, Dan Kenneth Kirkerud. Exc AK, 1.AKK.

NO50684/15 Kira, Chris Bucher. VG AK.


Norsk kennel klub, Lillehammer. 19.08.17. Dommer John Smedbakken.

NO52292/11 Storm, Birger Grønstad. Exc BK, 1.BKK, CK, 1BHK, CACIB, BIR.


Resultater fra 2016:


NKK Kristiansand 12.-13.01.16:

Dommer: Oscar W. Nilsen:

Tessa/Arnt Peder Næss: Exc.BK 1.BKK CK, CERT 1.BTK BIR,CACIB og 2.beste norske rase


Norsk Harehundklubb 09.04.16 Dommer: Elisabeth Aune Moseby.

NO32753/11 Starlight Express, Anja Gylder Corneliussen. Exc.CHK 1.CHKK

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR 2.BIS


Norsk Kennel Klub, Bergen. 16.04.16. Dommer: Annika Ulltveit-Moe.

NO32753/11 Starlight Express, Anja Gylder Corneliussen Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK Cacib


Gudbrandsdal harehundklubb 24.04.16. Dommer: Oscar W. NIlssen.

No5349/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 1.BKK


Hadeland Harehundklubb. 05.05.16. Dommer: Bjørn Roald.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR BIS


Norsk Kennel Klub, Ålesund. 07.05.16. Dommer: Wera Hübenthal

NO55625/14 Cox, Irene Stølan. Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK Cacib BIR. Beste norske rase.


Hedmark Harehundklubb. 21.05.16. Dommer: Arnstein Hagen.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR 3.BIS

No5349/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 2.BKK, CK, 2.BHK


Vestfold Harehundklubb. 22.05.16. Dommer: Aase Jakobsen.

NO43632/14 RR Tessa. Peder Arnt Næss. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIR


Värmlands stövarklubb, Gräsmark 22.05.16 Dommer: Oscar W Nilssen

NO47895/11 NUCH NJCH Monty, Caroline Olsson. Svensk utstillingschampion. 3.BIS.


Trøndelag Harehundklubb 29.05.16. Dommer: Lars Omdal.

NO50678/15 Slevikas Zorro, Morten Strøm. Exc.JK 1.JKK

NO49577/09 Santo, Odd Kristiansen. VG.AK 1.AKK

NO47558/14 Gravabekken's CS Glunt, Bjørn Skjerven. VG.BK 1.BKK

NO47895/11 N.SE.UCH NJCH Monty Caroline Olsson. Exc.CHK 1.CHKK

NO50683/15 Melbytoppens Raya. Per Engen. VG.JK 1.JKK

NO43631/14 Tesla. Inger Randi Kleven. Exc.UK. 2.UKK

NO43633/14 EUJW-15 NJV-15 NV-15 Inga. Raymond Bråten. Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIR

NO43630/14 Nala. Line Merete Svarthe. VG.UK 4.UKK

NO55628/14 Silva. Knut-Johan Hoel. Exc.UK 3.UKK

NO43897/13 Haldis. Svein Ivar Larsen. Exc.AK 2.AKK

NO49674/10 Gaia. Inger Randi Kleven. Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK


Norsk Kennel Klub, Drammen 04.06.16 Dommer: Tore Reistad.

NO32753/11 Starlight Express. Anja G. Corneliussen. Exc.CHK 1.CHKK


Østfold Harehundklubb 11.06.16: Dommer: Eva Jönsson.

NO50386/15 Lisa II.   Exc.JK 1.JKK


Hedmark Harehundklubb 25.06.16. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO52339/11 Pan. Dan Kenneth Kirkerud. VG.AK 1.AKK


Østerdalen Harehundklubb 09.07.2016: Dommer: John Smedbakken.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR.

NO50684/15 Kira, Chris Bucher. VG.JK 1.JKK


Vestoppland HHK. 07.08.16 Dommer: Trygve Heyerdahl.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen.Exc, BK 1, BKK.

NO50681/15 Aiko, Atle Strandbakke. VG, JK 1, JKK.


Båstad GJFF. 07.08.16. Dommer: Eli-Marie Klepp

NO43628/14 Tio, Bekim Sekiraqa, Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIM

NO50385/15 Mira, Remy Bengtsen, VG.JK 1.JKK

NO43633/14 Inga, Raymond Bråten, Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR 4.BIG


NJFF, Prestøya. 13.08.16 Dommer: Jan Myrvold.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen. Exc, BK 1, BKK, CK, CERT, 1 BHK, BIR


Aust agder HHK 20.08.16. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO43632/14 Tessa, Peder Arnt Næs.Exc, BK 1, BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR, BIS 3

NO52336/11 Boris, Jan Willy Halvorsen. Exc, CHK 1, CHKK, CK, 1 BHK, BIM

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen.  Exc, JK1, JKK, CK, 2 BTK.


Norsk Kennel klub Harstad 01.10.16. Dommer: Elin Normannseth.

NO52338/11 Sjakk., Øyvind Larsen VG.


Norsk kennel klub, Lillestrøm 19-20.11.16 Dommer: Leif Ragnar Hjort.

NO43897/13 Haldis, Svein Ivar Larsen. Exc, CK, 1.BTK, CERT, CACIB, BIR. Norsk vinner 2016.

NO32753/11 Starlight express, Anja Gylder Corneliussen. Exc, 1BHK, CK, BIM, CACIB. Norsk vinner 2016.

NO43633/14 Inga, Raymond Bråten. Exc, CK, 2BTK, RES. CACIB. 


Lillehammer og omegns JFF 12.11.16. Dommer: Anne Livø Buvik.

NO45821/16 Geitmyras Luna. Cecilie Fuhr. BIR valp.


Stockholms kennelklubb 02.12.16

NO53499/13 Krøsa Maija. Jan Arne Haugom. BIR, CERT, CACIB,  INT UCH